Trong tháng 4 này, quỹ đầu tư chứng khoán của tập đoàn Indochina Capital Vietnam Holdings Limited sẽ mua số cổ phần trị giá 25 triệu đô la Mỹ để trở thành cổ đông chiến lược của ITC.> Indochina Capital Vietnam đầu tư vào Việt Hàn