Chính phủ Indonesia ngày 8.10 cho biết đang cải tổ lại 85% hoạt động của quân đội nước này.