TTO - Ngày 27-3, một tòa án Indonesia đã xử trắng án cho cố Tổng thống Suharto trong một vụ án tham nhũng, nhưng yêu cầu quỹ từ thiện Supersemar của ông phải hoàn lại cho chính phủ hơn 100 triệu USD.