Luật đầu tư mới của Indonesia sẽ hạn chế sự kiểm soát của nhà đầu tư nước ngoài ở các lĩnh vực như vận tải, khai thác mỏ, truyền thanh - truyền hình và cung cấp vũ khí.

small_1565.jpg Theo luật mới, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được nắm giữ tối đa 45% vốn trong các công ty và dự án vận tải, không quá 20% vốn trong lĩnh vực phát sóng. Chủ tịch Cơ quan điều phối đầu tư Indonesia Muhammad Lutfi cho biết hoạt động đầu tư của nước ngoài vào khai thác mỏ và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm khác sẽ được “kiểm soát cao độ”.