Quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo do Cố tổng thống Indonesia Suharto sáng lập lúc đương nhiệm phải nộp 110 triệu USD cho chính phủ Indonesia, đó là phán quyết hôm nay 27-3 tại tòa án Wahyono.