Chính phủ Inđônêxia dự kiến sẽ phải chi 112.750 tỷ rupiah (12,39 tỷ USD) cho trợ cấp nhiên liệu năm 2008 do không đạt mục tiêu đề ra trong chương trình chuyển từ dầu sang khí đốt.

nl201 Luluk Sumiarso, Tổng Giám đốc phụ trách về dầu và khí đốt thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Inđônêxia, cho rằng "không thể thành công 100%, bởi không có dấu hiệu nào cho thấy việc tiêu thụ nhiên liệu đã giảm đáng kể trong 3 tháng qua". Theo Quy định số 71/2005 của Tổng thống, Chính phủ Inđônêxia trợ cấp việc tiêu thụ các nguồn năng lượng được phân loại là nhiên liệu đặc biệt bao gồm xăng dầu và dầu điêden dùng chạy ô tô cho những nhóm được coi là những người tiêu dùng đặc biệt như các hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ, nghề đánh bắt cá, giao thông vận tải và những dịch vụ công.