24H.COM.VN - Được phát triển trên nền tảng mới khi tăng cường độ sáng đạt 3500 Lumens, chính vì thế mà dòng Series IN31xx luôn sẵn sàng đảm bảo hình ảnh được hiển thị rõ ràng ngay cả với môi trường sáng mạnh như phòng họp rộng, giảng đường, sân khấu...