Với kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước, liệu ông Trầm Bê – đại gia từng “làm mưa” trong giới ngân hàng – có thoát tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng?

Infographic: Dai gia Tram Be thoat an? - Anh 1

Infographic: Dai gia Tram Be thoat an? - Anh 2

Infographic: Dai gia Tram Be thoat an? - Anh 3

Đồ họa: Vương Fương Anh; dữ liệu: nhóm phóng viên