Hiện có 4.284 yêu cầu, điều kiện đầu tư kinh doanh trong 243 ngành nghề thuộc phạm vi quản lý của 15 bộ, được quy định ở 237 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 66 luật, 3 pháp lệnh, 162 nghị định, 3 hiệp định.

Infographics: 4.284 yeu cau, dieu kien dau tu kinh doanh theo cac bo, nganh - Anh 1

.

Trần Ánh- M.Hùng