Khoảng 3 triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới sẽ đổ về thánh địa Mecca, Saudi Arabia, tham gia lễ hành hương tôn giáo thường niên năm 2014.

Đây là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, bắt đầu từ ngày 1/10./.