iOS10 beta 2 cho phép người dùng tắt vụ "press home to unlock" khó chịu. Tuy nhiên mình thử thì thấy không ổn định, đôi khi không ảnh hưởng. Cách làm là vào Settings/General/Accessibility/Home Button và gạt cái Rest Finger to Unlock sang xanh (bật). Mời anh em dùng thử coi sao nhé.

iOS10 beta 2 cho phép người dùng tắt vụ "press home to unlock" khó chịu. Tuy nhiên mình thử thì thấy không ổn định, đôi khi không ảnh hưởng. Cách làm là vào Settings/General/Accessibility/Home Button và gạt cái Rest Finger to Unlock sang xanh (bật). Mời anh em dùng thử coi sao nhé.