Thống kê của comScore cho biết có tới 93% người dùng iPhone tại Anh sử dụng các tính năng media và 75% sử dụng email di động trên chiếc điện thoại...