Nhằm phản bác đoạn băng hình do Lầu Năm Góc đưa ra, đài truyền hình quốc gia Iran đã cho phát băng hình do các lực lượng Iran quay về vụ rắc rối ở Eo biển Hormuz với tàu Hải quân Mỹ.