Ngày 29/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi khẳng định Iran tiếp tục làm giàu uranium.