Lầu Năm góc (Mỹ) vừa công bố báo cáo điều tra với kết luận: Chính quyền của cố Tổng thống Saddam Hussein (Iraq) không có mối liên hệ trực tiếp nào tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda.