(VTC News) - Quân đội Israel vừa tuyên bố họ đã bắt đầu rút quân khỏi Gaza, chấm dứt ba tuần chiến sự ác liệt.