Thông tin giao dịch bán cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà (MCK: ITC).

Người thực hiện giao dịch: Lê Thị Nga Mã chứng khoán: ITC Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ông Nguyễn Thúc Quang Chức vụ người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT, Phó.Tổng Giám đốc Quan hệ của người thực hiện giao dịch với cổ đông nội bộ: vợ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện bán: 12.000 CP Số lượng đăng ký bán: 12.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 0 cổ phiếu Mục đích thực hiện: Thu xếp tài chính cá nhân Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 05/04/2010 đến 05/06/2010.