Ixraen và Nga đã thỏa thuận sớm hủy bỏ quy chế cấp thị thực cho công dân của nhau.