Johnny Trí Nguyễn, MC- blogger Joe và Thủy Top sẽ trở thành khách mời tham dự chương trình truyền hình thực tế 72 giờ thách thức sức bền, phát sóng từ tuần cuối cùng của tháng 3 đến hết tháng 4 - 2009, Đài Truyền hình Việt Nam