Mới đây, JP Morgan Chase thông báo đã thỏa thuận mua lại ngân hàng Bear Stearns với giá 240 triệu USD.