Hội nghị trù bị chung (JPM) và các Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 1- 3/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông báo của Vụ Thông tin Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, các hội nghị trên có sự tham gia của các quan chức cao cấp ngoại giao (SOM), kinh tế (SEOM) và văn hóa-xã hội (SOCA) của ASEAN để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 16, tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 năm nay. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Phạm Quang Vinh sẽ chủ trì các hội nghị này./. (TTXVN/Vietnam+)