Cuối cùng thì cặp đôi đẹp của Hollywood Justin Timberlake và Jessical Biel cũng xác nhận, họ đã thực sự đính hôn.