(VTC News) - Cu?i tu?n qua, K? Duy?n ?? t?m g?c l?i c?ng vi?c c?a m?nh ?? c? m?t bu?i g?p g? th?n m?t v?i c?c fans.

Cu?i tu?n qua, K? Duy?n ?? t?m g?c l?i c?ng vi?c c?a m?nh ?? c? m?t bu?i g?p g? th?n m?t v?i c?c fans.

C? di?n m?t set ?? kh? ??n gi?n, thanh l?ch.

Hoa h?u vui v? giao l?u c?ng fans.

Hoa h?u vui v? giao l?u c?ng fans.

Ng??i ??p c?n h?o h?ng khoe gi?ng h?t trong m?t ti?t m?c song ca c?ng fans.

Ng??i ??p c?n h?o h?ng khoe gi?ng h?t trong m?t ti?t m?c song ca c?ng fans.

Ng??i h?m m? c? m?t t?i bu?i ti?c ?? r?t h?o h?ng tham gia v?o c?c tr? ch?i c?ng th?n t??ng.

C?ng ng?m th?m nh?ng h?nh ?nh c?a bu?i offline:

Trung Ng?n