[Kênh14] - Thế này thì anh Tom Cruise tha hồ mà tự hào về vợ mình nhé.