(NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (mã KBE - UpCOM).

Cụ thể, ngày 1/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 27 cùng tháng, KBE sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại trụ sở Công ty, số 40 Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.