Mỗi ngày có hàng nghìn m3 nước thải xả thẳng ra sông Hồng.