Sau khi nã súng vào lực lượng công an, Chồng bỏ trốn đến ngày 14/1 bị bắt với một khẩu AK và 30 viên đạn.