Hường và Hùng trêu một gái bán dâm đứng đường do Mậu Thị Hạnh chăn dắt. Ngay lập tức, Hạnh đã gọi điện cho một số đối tượng đến và dùng ống tuýp đánh, làm Hường chết và Hùng bị thương nặng.