(CafeF) - Sau khi Hạ Viện Mỹ không thông qua kế hoạch, tại thị trường New York, giá vàng tăng, giá dầu hạ mạnh và thị trường chứng khoán biến động hết sức tiêu cực. > Chi tiết kế hoạch giải cứu thị trường tài chính Mỹ