Mình mò sang phòng nó. Ôm chặt nó. Con ranh thở phì phò và nghiến răng như một con mọt. Mình rúc vào gáy nó, hít mùi tóc và mùi mồ hôi trộm chua chua.

Tối nay, con Thóc (lại) tập ngủ riêng.

1. Mình tắt đèn, thơm nó và chúc nó ngủ ngon.

Rồi mình về phòng mình.

Ke hoach cho con ngu rieng day 'that bai' cua me Thoc - Anh 1

Mẹ Thóc và con gái.

2. 10 phút sau. Nó mò mẫm trong bóng tối chui vào giường mình. Nó thơm mình và chúc mình ngủ ngon.

Rồi mình động viên nó quay lại phòng nó.

Ke hoach cho con ngu rieng day 'that bai' cua me Thoc - Anh 2

3. Nó đề nghị được tiễn. Ừ thì tiễn.

Mình đưa nó về phòng, đắp chăn cho nó, thơm nó và chúc nó ngủ ngon (lần nữa).

4. Nó lại mò sang, sau 30 phút, khi mà mình đã đắc chí là "ha ha, con ranh tự lập được rồi!". Nó kêu: "Con thiếu tình yêu! Con cần ôm một tí". Ừ thì ôm, xong mình ủn đít nó quay về".

Ke hoach cho con ngu rieng day 'that bai' cua me Thoc - Anh 3

5. 10 phút sau, nó thập thò ở cửa phòng: "Có thể ru cho con một tí? Rồi con ngủ thì mẹ về giường mẹ. Lần này thôi!".

Ừ nốt lần này thôi. Ai mà một phát ngủ riêng được ngay chứ! Mình theo nó về cái giường nhỏ, và ư ử hát bài ru nó ưa thích nhất trên đời "Thóc là em bé hạnh phúc" - nhạc và lời Quỳnh Tun (tự bịa).

Nó ngủ luôn. Hoan hô, đã thành công đêm ngủ tự lập. Mình bèn đi về phòng.

Ke hoach cho con ngu rieng day 'that bai' cua me Thoc - Anh 4

6. 40 phút trôi qua. Ứ ngủ được.

7. 20 phút nữa trôi qua. Vẫn ứ ngủ được. À, mình bị thiếu tình yêu. Mình cần ôm.

8. Mình mò sang phòng nó. Ôm chặt nó. Con ranh thở phì phò và nghiến răng như một con mọt. Mình rúc vào gáy nó, hít mùi tóc và mùi mồ hôi trộm chua chua. Mình tặc lưỡi: "Thôi hoãn ngủ riêng một đêm đã chết ai nào?". Ha ha, mình vui phát khiếp vì đã tháu cáy được với con Thóc. Nó không hề biết mình chơi trò hoãn.

Kế hoạch tự lập của mình thế là lại thất bại.

Nguyễn Quỳnh Hương