24H.COM.VN - Nam tài tử Ryan Phillippe hiện đang bận rộn với các kế hoạch cho gia đình nhỏ, bởi anh không thể chờ để được làm bố một lần nữa.