Ngày 28-9, Quốc hội Mỹ và chính phủ đã đạt được thỏa thuận về dự luật giải cứu cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ.