Hanoinet - Những rắc rối của bộ phim 1949 đã nảy sinh từ đầu năm 2009 giữa đạo diễn Ngô Vũ Sâm và nhà sản xuất.