Bạn có bao giờ ước rằng mình có thể quay trở lại và thay đổi quá khứ của mình? Nếu có, xin mời bạn tham gia cùng Na Jeong-ju trong "Kế hoạch yêu" , bộ phim tình cảm, hài tựa gốc: Project Makeover thực hiện cuộc hành trình trở về quá khứ năm 1994 để sữa chữa lỗi lầm và thay đổi cuộc đời của mình. Xem chi tiết...