(VTC News) - Đúng là một vụ đánh cắp trong nháy mắt.

Tứ Ba (videokl)