Cùng xem trong 12 cô nàng hoàng đạo, ai là người xứng đáng đoạt danh hiệu "thánh ăn" nhé.

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 1

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 2

Bạch Dương (21/3 - 20/4) Kim Ngưu (21/4 - 20/5) Song Tử (21/5 - 21/6) Cự Giải (22/6 - 22/7)

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 3

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 4

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 5

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 6

Sư Tử (23/7 - 22/8) Xử Nữ (23/8 - 22/9) Thiên Bình (23/9 - 22/10) Bò Cạp (23/10 - 21/11)

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 7

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 8

Kha nang 'an thung uong vai' cua 12 sao nu - Anh 9

Nhân Mã (22/11 - 21/12) Ma Kết (22/12 - 19/1) Bảo Bình (20/1 - 18/2) Song Ngư (19/2 - 20/3)

Alexandra V