Nhiều CTCK cho rằng, khả năng bỏ cọc Vietcombank là rất cao nếu VN-Index không lên trở lại ngưỡng 850 điểm trước khi hết hạn nộp tiền.