24H.COM.VN - Anh đây tuy chẳng đẹp trai / Nhưng lè lưỡi phát thì ai cũng nhìn.