Triệt lông bằng ánh sáng NewIPL giúp loại bỏ 80 - 90% lông, làm sáng da, xóa thâm và thu nhỏ lỗ chân lông.