Số lượng khách đi xe đò về quê trong ngày ông Táo về trời (23 tháp Chạp âm lịch) giảm so với ngày trước đó.