Một doanh nhân người Nhật đã được huấn luyện cho chuyến bay kéo dài 10 ngày trên Trạm Không gian Quốc tế khẳng định mình bị công ty du lịch vào vũ trụ lừa 21 triệu USD và yêu cầu được hoàn lại số tiền này.