Giải vô địch vật dân tộc toàn quốc lần thứ 12 năm 2008 đã khởi tranh tại tỉnh Hà Tây, với sự tham gia của 86 vận động viên thuộc 15 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an.