Sáng 27/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị cấp chuyên viên trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN và ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) do Bộ Tài chính tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các chương trình hợp tác tài chính khu vực nhằm chuẩn bị cho các nội dung chính báo cáo lên Hội nghị cấp Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 và Hội nghị cấp Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 do Bộ trưởng Tài chính Việt Nam chủ trì và đồng chủ trì điều hành, dự kiến sẽ lần lượt được tổ chức vào đầu tháng 4/2010 tại thành phố Nha Trang. Theo Bộ Tài chính, chuỗi hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày 5/3 và sẽ tập trung thảo luận 9 nhóm nội dung gồm kiểm điểm và nghiệm thu các kết quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu về các chương trình hợp tác tài chính khu vực, thúc đẩy thanh toán thương mại và giám sát quản lý rủi ro; củng cố cơ chế giám sát kinh tế trong khu vực ASEAN và Đông Á; tổng kết, đánh giá các hoạt động triển khai các nhóm công tác về sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) nhằm xây dựng kế hoạch đẩy mạnh sự phát triển của thị trường trái phiếu khu vực châu Á. Chuỗi hội nghi cũng ổng kết các công tác về thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai; báo cáo tiến độ của Ủy ban công tác về tự do hóa dịch vụ tài chính lần thứ 22; rà soát tiến độ của Ủy ban công tác về tự do hóa tài khoản vốn; lộ trình triển khai kế hoạch về phát triển thị trường vốn; rà soát tiến độ hoạt động của Quỹ tài trợ cơ sở hạ tầng; rà soát tiến độ của nhóm công tác ASEAN và ASEAN+3./. Thùy Dương (Vietnam+)