Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao chiều nay (12/4) khai mạc tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)