UBTVQH đã cho ý kiến về chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 6, khai mạc ngày 20/10. Đáng lưu ý là qua tiếp thu ý kiến các đại biểu, phiên giám sát tối cao về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được truyền hình trực tiếp. Ngoài ra, UBTVQH cũng đề nghị bổ sung một số nội dung trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này, bao gồm quyết định chủ trương đầu tư dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng; dự án Luật An toàn thực phẩm. Hai dự án Luật Biển Việt Nam và Luật Tiếp cận thông tin chưa trình Quốc hội cho ý kiến và dự án Luật Cơ yếu chưa được thông qua tại kỳ họp này. Tổng cộng, tại kỳ họp thứ 6, dự kiến Quốc hội xem xét thông qua 8 dự án luật và cho ý kiến 10 dự án luật. Báo cáo về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng chưa được trình bày lần này mà sẽ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội sau kỳ họp. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 27/11, với 32 ngày làm việc. Việc thí điểm thực hiện gửi tài liệu điện tử cho các đại biểu Quốc hội cũng được thực hiện tại kỳ họp này.

PV