(VOV) - Ngày 15/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25 với nội dung chính là tiếp tục hoàn chỉnh một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp. Với Dự án Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, tờ trình của Chính phủ đề nghị cho áp dụng mức thuế suất thấp nhất là 5% đối với nhà bán, cho thuê cho các đối tượng là sinh viên các cơ sở đào tạo, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp. Sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị áp dụng thuế suất 10% với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thế thao, môi trường; hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao, người có thu nhập thấp khó khăn về nhà ở... Nhất trí về chủ trương này, nhưng UBTVQH băn khoăn về một số vấn đề cụ thể của dự thảo và cách tổ chức thực hiện. Đại biểu kiến nghị chính sách hỗ trợ cần được thiết kế để đến được đúng đối tượng cần trợ giúp, hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sử dụng thay vì hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quy định rõ các biện pháp chống gian lận, trốn thuế, lợi dụng ưu đãi để thu lợi, bảo đảm việc thụ hưởng ưu đãi cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp. Để tạo điều kiện về nhà ở cho người có thu nhập thấp, nên có chính sách hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này như hỗ trợ lãi suất vay vốn, mua trả chậm, hỗ trợ kinh phí, điều kiện thế chấp. Về việc sửa đổi biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi Chính phủ kiến nghị giảm khung thuế suất với một số mặt hàng cụ thế: Than gáo dừa đề nghị hạ thuế suất xuất khẩu từ 5 đến 25% xuống còn 0 – 25%; mặt hàng da cá sấu giảm từ 5 đến 25% xuống còn 0 đến 25%; mặt hàng cá giảm từ 10 đến 27% xuống còn 0 đến 27%; mặt hàng thịt trâu, bò tươi hoặc ướp lạnh đề nghị nâng mức trần của khung thuế suất từ 20% lên 33%, ngữ mức nguyên sàn là 5%. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc cho ý kiến về việc chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2009 và chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận./. Đặng Linh