Đã xảy ra hàng chục vụ đào lợn vừa chôn ở địa phương này mang đến địa phương khác để trục lợi tiền hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều người còn nhét sỏi, cát vào bụng lợn nhằm tăng trọng lượng...