Tại các địa phương có dịch lợn tai xanh, đã xảy ra hàng chục vụ đào lợn vừa chôn ở địa phương này mang đến địa phương khác để trục lợi tiền hỗ trợ của Nhà nước, theo kiểm tra, điều tra của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.