Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam)-Phu Cưa (Lào) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kom Tum phối hợp với chính quyền tỉnh Attapư tổ chức ngày 18/1 tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y.