(NLĐ) - Khu thương mại quốc tế Tịnh Biên đã được tỉnh An Giang đưa vào hoạt động ngày 18-1, sớm hơn kế hoạch 4 tháng, nhằm phục vụ nhân dân mua sắm Tết Kỷ Sửu 2009.